Báo Tuổi Trẻ và Pháp Luật nói về BDtour

Báo Tuổi Trẻ và Pháp Luật nói về BDtour

Với những thành công mà BDtour đã đạt được trong thời gian vừa qua, BDtour rất vinh dự khi được báo Tuổi Trẻ và Pháp Luật nhận xét về công ty

http://phapluat.tuoitrethudo.com.vn/cong-ty-co-phan-du-lich-bd-lien-ket-voi-chinh-quyen-dia-phuong-de-phat-trien-tour-ben-vung-49704.html?fbclid=IwAR1215TnZyx_snmwwD-0fyP5vS7GSSAs4RiNEvNgkSHkkOrNjx6TGbmeDyo

Dạ tiệc tri ân khách hàng và ra mắt thương hiệu mới - Sản phẩm mới

 

0 vote
Tin nổi bật
Hotline: 0971.065.063