Báo Việt Nam hội nhập nói về BDtour

Báo Việt Nam hội nhập nói về BDtour

Trong thời gian vừa qua, sự nỗ lực đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực du lịch của BDtour đã và đang được các nhà báo nổi tiếng nói về BDtour. Một trong số đó BDtour vinh dự khi được báo "Việt Nam hội nhập nhập" nhận xét: 

https://vietnamhoinhap.vn/article/cong-ty-co-phan-du-lich-bd-tao-dot-pha-vuon-den-tuong-lai---n-32757?fbclid=IwAR3-QL2mKS5VW7uJAGNmprtoVCYvV5p47puPxyRCixZiZ27aJYllZux2LvY

Lãnh đạo BDtour giao lưu với lãnh đạo VinPearl tại Quảng Bình

 

0 vote
Tin nổi bật
Hotline: 0971.065.063